Stichting Otto Hetterscheid                                                                               De Wittenkade 345 1052 DD Amsterdam    info@stichtingottohetterscheid.nl   www.stichtingottohetterscheid.nl                                         bankrekening NL43INGB0007667096    KvK nummer 41213294    ANBI fiscaal nummer 816780225 Nieuwsbrief, juli 2012, no. 1 Beste vrienden, geachte relatie, Dit is een eerste nieuwsbrief van de Stichting Otto Hetterscheid, de organisatie die zorg draagt voor het beheer en behoud van de artistieke nalatenschap van de kunstenaar Otto Hetterscheid (Vught 1927- Laren 2010). De stichting telt vier bestuursleden, Patricia Fijneman, Hans Hetterscheid, Sanneke Stigter en Jan Pieter Streef die worden bijgestaan door twee vrijwilligers, Leonie de Kok en Hanneke Leemans. Met het overlijden van Otto in 2010 is de stichting actief geworden. Sindsdien is er een en ander achter de schermen gebeurd en daar willen wij u als vriend, collega of relatie graag van op de hoogte houden. Een geschikt depot is gevonden op een mooie locatie in het centrum van Amsterdam. Hier wordt het werk momenteel geregistreerd. Gegevens zoals titel, techniek, formaat, jaartal en een omschrijving van het werk worden samen met een afbeelding in een digitaal bestand verzameld. Zo willen wij, in de nabije toekomst, het werk toegankelijk maken voor een breder publiek. Van een aantal particuliere liefhebbers en verzamelaars weten we dat zij werk van Otto bezitten, maar de stichting beschikt niet over de precieze details. Van enkele belangrijke musea en openbare collecties is het werk goed geregistreerd, zoals in het Stedelijk Museum, waar zich onder andere ook vroeg grafisch werk van Otto bevindt. We willen het oeuvre van Otto graag zo goed mogelijk in kaart brengen. Mocht u instellingen of particulieren kennen die zijn werk in bezit hebben, of waarvan u denkt dat ze geïnteresseerd zullen zijn om op de hoogte gehouden te worden, laat het ons dan vooral weten. Tevens zijn een website en een digitale nieuwsbrief in ontwikkeling. Deze zullen op termijn meer inzicht geven in het werk van Otto. Wij denken daarbij aan de mogelijkheden tot bezichtiging voor aankoop en eventuele bruikleen voor tentoonstellingen. Mocht u interesse hebben en in de toekomst een digitale nieuwsbrief willen ontvangen, stuur dan uw e-mail gegevens naar:  info@stichtingottohetterscheid.nl     Gaarne ontvangen wij uw reactie! Met vriendelijke groet, Stichting Otto Hetterscheid Stichting Otto Hetterscheid De Wittenkade 345 1052 DD Amsterdam info@stichtingottohetterscheid.nl www.stichtingottohetterscheid.nl ING bankrekening NL43INGB0007667096 KvK nummer 41213294 ANBI fiscaal nummer 816780225   Nieuwsbrief Stichting Otto Hetterscheid no. 2, november 2013 Beste vrienden, geachte relatie, Dit is de tweede nieuwsbrief van de Stichting Otto Hetterscheid, de organisatie die zorg draagt voor het beheer en behoud van de artistieke nalatenschap van de kunstenaar Otto Hetterscheid (Vught 1927 - Laren 2010). Met deze brief willen we u informeren over wat de stichting in de periode van juli 2012 (brief no.1) tot en met oktober 2013 heeft gedaan en over de plannen voor de komende tijd, zoals de aankomende verkooptentoonstelling in Haarlem. - Al het ingelijste werk van de kunstenaar is inmiddels geregistreerd en er is een begin gemaakt met het uitzoeken van het niet ingelijste materiaal. Het zal nog enige tijd duren voordat al het werk van Otto Hetterscheid in kaart is gebracht. - De website www.stichtingottohetterscheid.nl is inmiddels in gebruik. Deze wordt nog verder ontwikkeld. Het is de bedoeling dat er meer foto’s van het werk van de kunstenaar op de site worden gezet. Deze werken uit de nalatenschap worden dan via de site te koop aangeboden. - Ter gelegenheid van het 85ste geboortejaar van Otto Hetterscheid heeft de stichting een eerste verkooptentoonstelling georganiseerd. Een selectie uit het nagelaten werk, vanaf zijn vroegste expressieve collages tot en met zijn latere lyrisch abstracte werk, werd tentoongesteld in de bureauruimtes van ADP architecten in Amsterdam. Dat leverde een interessant resultaat op; de gelaagde opbouw van Otto's collages paste goed in deze architectuur- omgeving. - Een grote zwart-wit foto van Otto Hetterscheid maakte dat hij postuum “aanwezig” was. De expositie duurde van 12 november 2012 tot 12 januari 2013. Het was fijn om tijdens de opening op 9 november zoveel vrienden van Otto te ontmoeten. Een mooi aantal werken van de kunstenaar is verkocht. Tijdens de tentoonstelling hebben geïnteresseerden kennis kunnen maken met het werk. Dit is een van de doelstellingen van de stichting. - Van 1 december 2013 tot en met 11 januari 2014 is er weer een verkooptentoonstelling van de werken van Otto Hetterscheid. Deze keer in Haarlem. Zie de uitnodiging op de website onder de knop ‘Stichting’ en vervolgens onder de knop ‘Expositie’.   Misschien tot  ziens op de tentoonstelling in Haarlem. Met vriendelijke groet, Stichting Otto Hetterscheid Patricia Fijneman, Hans Hetterscheid, Sanneke Stigter, Jan Pieter Streef Leonie de Kok en Hanneke Leemans: vrijwilligers bij de stichting Stichting Otto Hetterscheid De Wittenkade 345 1052 DD Amsterdam info@stichtingottohetterscheid.nl www.stichtingottohetterscheid.nl ING bankrekening NL43INGB0007667096 KvK nummer 41213294 ANBI fiscaal nummer 816780225                                                                                                                                                    Nieuwsbrief Stichting Otto Hetterscheid                                                                                                                                                  no. 3, juni 2015 Beste vrienden, geachte relatie, Wij hebben mooi nieuws te melden in deze derde nieuwsbrief van de Stichting Otto Hetterscheid, de organisatie die zorg draagt voor het beheer en behoud van de artistieke nalatenschap van de kunstenaar Otto Hetterscheid (Vught 1927 - Laren 2010). Allereerst de vooraankondiging van twee nieuwe verkooptentoonstellingen. Op de eerste tentoonstelling zal een dertigtal werken van Otto Hetterscheid worden getoond samen met bronzen en keramische beelden van kunstenaar Patricia Fijneman (1965). De expositie vindt plaats in een prachtig oud kerkje in Velp bij Grave (Noord- Brabant) op zaterdag 27 (met om 15.00 uur de feestelijke opening met aansluitend een optreden van Nello en Bero Mirando samen met twee andere muzikanten) en zondag 28 juni 2015, op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 en op zaterdag 11 en zondag 12 juli 2015. Openingstijden: van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de tentoonstellingsruimte vindt u op www.kunstinhetkerkje.nl De ligging van het kerkje nodigt uit tot wandelen en fietsen. De omgeving met plaatsen als Ravenstein en Grave is zeer de moeite waard. U zou er een heel weekend kunnen vertoeven. De tweede expositie met werken van Otto Hetterscheid is bij galerie Mark Keppel in Haarlem. De opening staat gepland op zondag 6 december 2015. Nadere gegevens ontvangt u te zijner tijd. De stichting is nog steeds bezig met het in kaart brengen van de werken van Otto Hetterscheid. Dit werk verloopt goed en nadert zijn voltooiing. Ook zullen de werken nog gefotografeerd worden. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de tentoonstelling in Velp bij Grave. Misschien ontmoeten we u daar. Met vriendelijke groet, Stichting Otto Hetterscheid Patricia Fijneman, Hans Hetterscheid, Sanneke Stigter, Jan Pieter Streef Leonie de Kok en Hanneke Leemans, vrijwilligers bij de stichting Stichting Otto Hetterscheid De Wittenkade 345 1052 DD Amsterdam info@stichtingottohetterscheid.nl www.stichtingottohetterscheid.nl ING bankrekening NL43INGB0007667096 KvK nummer 41213294 ANBI fiscaal nummer 816780225 Nieuwsbrief, oktober 2017, no.4        Beste vrienden, geachte relatie, Zoals u misschien weet, is één van de doelstellingen van de Stichting Otto Hetterscheid het stimuleren van pas afgestudeerde kunstenaars. In samenwerking met de SBK in Amsterdam hebben we een prijs in het leven geroepen om dat doel te bereiken. De SBK-Otto Hetterscheid Stimuleringsprijs is een nieuwe aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars om hen te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. Het is een gezamenlijk initiatief van de SBK en de Stichting Otto Hetterscheid en speciaal bedoeld voor deelnemers aan de SBK Sprouts exposities met werk van jong talent. De jaarlijkse prijs bestaat uit de aankoop van een werk en een tentoonstelling bij SBK. De SBK-Otto Hetterscheid Stimuleringsprijs wordt voor het eerst uitgereikt op zondag 8 oktober 2017 tijdens de finissage van SBK Sprouts 2017 in Loods 6, ingang via SBK KNSM-laan 307-–309, te Amsterdam. De prijs wordt om 15.00 uur uitgereikt. Voor alle duidelijkheid: het is dus géén tentoonstelling van het werk van Otto Hetterscheid! Wel kunnen we hier alvast melden dat er in het voorjaar van 2018 bij de SBK in Amsterdam een expositie komt met werken van Otto Hetterscheid. Zodra hierover meer bekend is, krijgt u van ons bericht. Met vriendelijke groet, Stichting Otto Hetterscheid Patricia Fijneman, Hans Hetterscheid, Sanneke Stigter, Jan Pieter Streef Leonie de Kok en Hanneke Leemans, vrijwilligers bij de stichting