Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen: voorzitter: Patricia Fijneman secretaris: Hans Hetterscheid penningmeester: Jan Pieter Streef Het postadres van de stichting is: De Wittenkade 345 1052 DD Amsterdam bankrekening NL43INGB0007667096 ANBI fiscaal nummer 816780225 Kamer van Koophandel nummer 41213294 info@stichtingottohetterscheid.nl              Otto Hetterscheid (1927-2010)              portrettekening door Erika Visser